Expresii și Locuțiuni cu Mamă

de mama focului = grozav, teribil o mamă de bătaie = o bătaie grozavă unde dă mama crește = severitatea unei mame de când era mama fată = de foarte mult timp mama mare = bunică