Expresii şi locuţiuni bătaie

A se lua la bătaie (loc. vb.) = a se bate (A cântări) cu bătaie (expr. și loc adv.) = (a cântări) cu puțin peste greutatea exactă Bătaie de joc (expr.) = batjocură, faptă urâtă, incalificabilă A pune ceva la bătaie (expr.) = a … Continued