Sinonime cu litera J

J jachetă f. taior, haină jaf n. 1. prădare, jefuire, furt, hoţie, spoliere, pradă. 2. tâlhărie, banditism, exploatare. 3. risipă, prăpăd, irosire jalbă f. v. cerere jale f. tristeţe, amărăciune, de­zolare, mâhnire, durere, doliu jalnic,-ă adj. 1. trist, dureros, sfâşietor, … Continued

Sinonime cu litera Ț

Ț   ţandăra f. 1. aşchie, surcea, zburătură. 2. ciob, fărâmătură ţanţoş, -ă adj. încrezut, îngâmfat, arogant, fudul, semeţ ţară f. stat, patrie, putere, popor ţarc n. ocol, îngrăditură, coşar ţarcă f. coţofană ţarină f. ogor, arătură, glie, pământ, pârloagă … Continued

Sinonime cu litera Z

Z   za f. 1. ochi, verigă. 2. armură, lănţişor zadar n. zădărnicie, inutilitate, neant zădamic, -ă adj. 1. inutil, nefolosi­tor, ineficace, inoperant, deşert, superfluu, van, oţios, steril, gratuit. 2. (adv.) degeaba zaharicale f. pl. dulciuri zaharisire f. 1. cristalizare. … Continued

Sinonime cu litera K

K kaliu n. potasiu karling n. custură kilogram n. 1. chil, kilo. 2. litru kilometric, -ă adj. înterminabil, imens, nesfârșit kiselgur n. diatomit, pămânțel, tripoli

Sinonime cu litera A

A   a interj, ah!, aoleu!, oh!, ooo!, vai!, ce bine! aba f. dimie, postav, pănură abac n. numărătoare abandon n. părăsire, renunţare, delăsare abate vb. 1. a se depărta, a devia, a se îndepărta. 2. a divaga, a pălăvrăgi … Continued

Lunile anului în limba spaniolă

Ianuarie – Enero Februarie – Febrero Martie – Marzo Aprilie – Abril Mai – Mayo Iunie – Junio Iulie – Julio August – Agosto Septembrie – Septiembre Octombrie – Octubre Noiembrie – Noviembre Decembrie – Diciembre

Lunile anului în limba franceză

Ianuarie – Janvier Februarie – Février Martie – Mars Aprilie – Avril Mai – Mai Iunie – Juin Iulie – Juillet August – Août Septembrie – Septembre Octombrie – Octobre Noiembrie – Novembre Decembrie – Décembre

Lunile anului în limba italiană

Ianuarie – Gennaio Februarie – Febbraio Martie – Marzo Aprilie – Aprile Mai – Maggio Iunie – Giugno Iulie – Luglio August – Agosto Septembrie – Settembre Octombrie – Ottobre Noiembrie – Novembre Decembrie – Dicembre

Lunile anului în limba germană

Ianuarie – der Januar Februarie – der Februar Martie – der März Aprilie – der April Mai – der Mai Iunie – der Juni Iulie – der Juli August – der August Septembrie – der September Octombrie – der Oktober … Continued

Lunile anului în limba engleză

Ianuarie – January Februarie – February Martie – March Aprilie – April Mai – May Iunie – June Iulie – July August – August Septembrie – September Octombrie – October Noiembrie – November Decembrie – Decembre