eu atest, nu atestez

a atesta = vb., cu sensul: a face dovada; a confirma un adevăr; a exista în scris. De reţinut! Ind. prez., pers. I sg. eu atest, nu atestez, Ind prez., pers. a IlI-a sg. şi pl. el/ei atestă, nu atestează. Conj. … Continued

atenee, nu ateneuri

ateneu = s.n., cu sensul: clădire publică în care au loc manifestaţii cultural-artistice. De reţinut! Pl. atenee, nu ateneuri.

aștri, nu astre

astru = s.m., cu sensul: corp situat pe bolta cerească (stea, planetă etc). De reţinut! N-Ac. pl. neart. aştri, nu astre, N-Ac.,  pl. art. aştrii, nu astrele.

Pluralul substantivului argint

argint s.n., s.m 1.  s.n. Metal preţios de culoare albă. De reţinut! Defectiv de pl.(1). 2.  s.m. Ban, para. De reţinut! Pl. arginţi (2).

arende, nu arenzi

arendă = s.f., cu sensul: cedare pentru o perioadă determinată de timp a dreptului de exploatare a unor bunuri, în schimbul unei plăţi; folosire, exploatare a unui astfel de bun. De reţinut! G-D sg. art. arendei. Pl. arende, nu arenzi.

anual vs anuar

Relație de paronimie: anual și anuar – diferă printr-o singură literă anual = adj., cu sensul: care are loc o dată pe an; care ţine un an; care corespunde unui an. De reţinut! M.sg. anual, f.sg. anuală, m.pl. anuali, f.pl. anuale. anuar … Continued

antihrist, nu anticrist

antihrist = s.m., cu sensul: principiul răului; Satana. De reţinut! Sg. antihrist, nu anticrist.

anale – defectiv de singular

anale = s.f.pl. cu sensul: Scriere istorică cuprinzând toate evenimentele importante din viaţa unui popor. Publicaţie ştiinţifică anuală. De reţinut! Defectiv de sg.

anaforă vs anafură

Relație de paronimie – anaforă și anafură – diferă printr-o singură literă anaforă = s.f., cu sensul: figură de stil care constă în reluarea aceluiaşi cuvânt la începutul mai multor enunţuri, pentru a întări o idee, pentru a crea o simetrie. De reţinut! G-D … Continued

amvoane, nu amvonuri

amvon = s.n., cu sensul: balcon realizat într-o biserică, de unde se predică sau se citeşte evanghelia. De reţinut! Pl. amvoane, nu amvonuri.

amândurora, nu amândorura

amândoi = num. col, cu sensul: și unul şi altul; ambii. De reţinut! N-Ac. m. amândoi, f. amândouă; G-D m., f. amânduror (cu val. de adj. antepus) şi amândurora (cu val. de s. şi adj. postpus), nu amândorura.

alviță, nu halviță

alviță = s.f., cu sensul: produs alimentar fabricat din caramel, miere, nuci şi alte ingrediente. De reținut! Sg. alviţă, nu halviţă. G-D sg. art. alviţei. Pl. alviţe.