Pronumele demnostrativ

Pronumele demonstrativ înlocuieşte numele unui obiect şi indică apropierea, depărtarea sau identitatea acestuia cu alte obiecte.

Pronumele si adjectivele pronominale demonstrative au următoarele forme:

–          la masculin singular: acesta, acela, același, celălalt, cestălalt

–          la masculin plural :  aceștia, aceia, aceiași, ceilalți, cestălalți

–          la feminin singural: aceasta, aceea, aceeași, cealaltă, ceastălaltă

–          la feminin plural: acestea, acelea, aceleași, celelalte, cestelalte

Exemple:

Fata aceea este premiantă.

Baieții aceia sunt înalți.

GREȘIT!!! Fata aceia este premiantă. („aceia” este pronume de genul masculin plural)

Fetei aceleia i-am spus adevărul.

Băiatului aceluia i-am facut o promisiune.

GREȘIT!!! Fetei aceea/ Băiatului acela

Aceeași fată a venit și la mine.

Aceiași băieți vor pleca in excursie.

GREȘIT!!! aceiași fată/ aceeași băieți


Leave a Reply