adjutant vs adjuvant

Relaţie de paronimie: adjutant şi adjuvant – diferă printr-o singură literă

adjutant = substantiv masculin, su sensul: ofiţer ataşat unui comandament militar şi care are atribuţii similare unui secretar.

adjuvant = substantiv neutru, cu sensul: medicament care se asociază cu un alt medicament.

Exemplu:

Băiatul de la ţară a devenit adjutantul maiorului.

Medicamentele adjuvante au fost eliberate cu reţetă.

GREŞIT!!! Băiatul de la ţară a devenit adjuvantul maiorului.

GREŞIT!!! Medicamentele adjutante au fost eliberate cu reţetă.

Comments are closed.