Forme corecte a câtorva locuţiuni adverbiale

pe urmă, nu peurmă

de tot, nu detot

de ce, nu dece

de abia, nu deabia

de aceea, nu deaceea

de aici, nu deaici

de acolo, nu deacolo

de aproape, nu deaproape

de asemenea, nu deasemenea

de ajuns, nu deajuns

de altfel, nu dealtfel

de jur împrejur, nu dejurîmprejur

de obicei, nu deobicei

în curând, nu încurând

în fine, nu înfine

în sfârşit, nu însfârşit

de altminteri, nu dealtminteri

de astă dată, nu deastădată

de atunci, nu deatunci

la o parte, nu laoparte

întru totul, nu întrutotul

în preajmă, nu înpreajmă

Comments are closed.