celălalt, nu celălant

celălalt, pronume demonstrativ, cu sensul: cel mai depărtat dintre amândoi.

Exemplu: Am vorbit cu celălalt băiat despre situaţia ta.

GREŞIT!!! Am vorbit cu celălant băiat despre situaţia ta.

Comments are closed.