Pluralul substantivului argint

argint s.n., s.m 1.  s.n. Metal preţios de culoare albă. De reţinut! Defectiv de pl.(1). 2.  s.m. Ban, para. De reţinut! Pl. arginţi (2).

arende, nu arenzi

arendă = s.f., cu sensul: cedare pentru o perioadă determinată de timp a dreptului de exploatare a unor bunuri, în schimbul unei plăţi; folosire, exploatare a unui astfel de bun. De reţinut! G-D sg. art. arendei. Pl. arende, nu arenzi.

anual vs anuar

Relație de paronimie: anual și anuar – diferă printr-o singură literă anual = adj., cu sensul: care are loc o dată pe an; care ţine un an; care corespunde unui an. De reţinut! M.sg. anual, f.sg. anuală, m.pl. anuali, f.pl. anuale. anuar … Continued

antihrist, nu anticrist

antihrist = s.m., cu sensul: principiul răului; Satana. De reţinut! Sg. antihrist, nu anticrist.

anale – defectiv de singular

anale = s.f.pl. cu sensul: Scriere istorică cuprinzând toate evenimentele importante din viaţa unui popor. Publicaţie ştiinţifică anuală. De reţinut! Defectiv de sg.

anaforă vs anafură

Relație de paronimie – anaforă și anafură – diferă printr-o singură literă anaforă = s.f., cu sensul: figură de stil care constă în reluarea aceluiaşi cuvânt la începutul mai multor enunţuri, pentru a întări o idee, pentru a crea o simetrie. De reţinut! G-D … Continued

amvoane, nu amvonuri

amvon = s.n., cu sensul: balcon realizat într-o biserică, de unde se predică sau se citeşte evanghelia. De reţinut! Pl. amvoane, nu amvonuri.

amândurora, nu amândorura

amândoi = num. col, cu sensul: și unul şi altul; ambii. De reţinut! N-Ac. m. amândoi, f. amândouă; G-D m., f. amânduror (cu val. de adj. antepus) şi amândurora (cu val. de s. şi adj. postpus), nu amândorura.

alviță, nu halviță

alviță = s.f., cu sensul: produs alimentar fabricat din caramel, miere, nuci şi alte ingrediente. De reținut! Sg. alviţă, nu halviţă. G-D sg. art. alviţei. Pl. alviţe.

noi aliniem, nu aliniăm

a (se) alinia = vb., cu sensul: a (se) aşeza în linie dreaptă. De reţinut! Ind. prez., pers. I sg. eu aliniez, Ind.prez., pers. a IlI-a sg. şi pl. el/ei aliniază, Ind prez., pers. I pl. noi aliniem, nu aliniăm. Conj. … Continued

alcooli sau alcooluri

alcool  s.m., s.n. 1.  s.m Derivat chimic, rezultat din substituirea unui atom de hidrogen din molecula unei hidrocarburi cu un oxidril. De reţinut! Pl. (1) alcooli. 2.  s.n. Lichid incolor, inflamabil, întrebuinţat la prepararea băuturilor spirtoase, ca dezinfectant, dizolvant etc. 3.   s.n. Băutură … Continued

albanezi, nu albaneji

albanez = s., adj. s. Persoană care face parte din populaţia de bază a Albaniei. adj. Care aparţine Albaniei sau populaţiei ei, privitor la Albania. De reţinut! m. sg. albanez, f. sg. albaneză, m.pl. albanezi, nu albaneji, f. pl. albaneze.